کسر و عدد مخلوط جلسه اول

حجم فایل : 484.4 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 10
بنام خدا کسر و عدد مخلوط
جلسه اول کسر و عدد مخلوط
کسر در لغت به معنای شکستن و چیز بی ارزش و کم مقدار
در ریاضی به معنای قسمتی از قسمت های مساوی یک واحد
تقسیم بندی به قسمت های مساوی
تقسیم بندی در زندگی شخصی
مثال:تقسیم بندی یک کیک یا کلوچه دایره های زیر را به 8 و 9 قسمت مساوی تقسیم کنید: انواع کسر :
1- کسر کوچکتر از واحد .مثال :

2- کسر برابر واحد.مثال:

3-کسر بزرگتر از واحد.مثال عدد مخلوط
تبدیل کسر بزرگتر از واحد به عدد مخلوط: تبدیل عدد مخلوط به کسر بزرگتر از واحد:
نمایش اعداد مخلوط روی محور
مثال : اعداد مخلوط زیر را روی محور نمایش دهید پایان...